Afrensning

Afrensning

- produkter til alle typer mursten

MV® AFRENSNING

Syre Erstatning

Afrenser alle typer tegl i forbindelse med opmuring

Mangan Fjerner

Fjern effektivt manganudtræk

på mursten

Uni Rens

Afrenser alle typer for smuds

Murværks Rens

Renser teglsten for mørtelrester og kalk

Mangan Kontrol

Reducerer risikoen for salpeterudslag

VeVive

Bekæmper effektivit alger

Sod Fjerner

Fjern effektivt sod på mursten

 

Salt Fjerner

Fjern effektivt salt på mursten

 

Kalkudfælding

Fjern effektivt kalkudfældninger

 

Rust Fjerner

Fjerner effektivt rust