Afrensning af biologisk vækst på murværk

Biologisk vækst på murværk kan være grøn, grå, sort, rød, orange eller brun.  Det optræder oftest på calciumholdige overflader, der jævnligt eller vedvarende er våde.

Biologisk vækst trives, når fugt og fødekilder som f.eks. calciumcarbonat eller organisk stof optræder samtidigt på dele af murværk, der ikke er udsat for konstant sollys.

Vi er klar til at hjælpe dig med en professionel afrensning af biologisk vækst på dit murværk.

Før afrensning
Efter afrensning